Zamów

HISTORIA I TEKSTY

Anna Osowska

Anna Osowska – autor tekstów i opowiadania, kartograf.

Zajmuje się głównie dawną kartografią i kartografią tematyczną, także systemami informacji przestrzennej. Efektem zainteresowań muzycznych i kartograficznych jest opracowany w 2007 roku „Atlas muzyczny Polski”.

W obszarze jej zainteresowań pozazawodowych leżą film i literatura. Ulubione gatunki to: s-f, fantasy, dramaty i biografie. Najbardziej ceni produkcje cechujące się wielowątkową, intrygującą fabułą. Na prośbę kompozytora, pomysłodawcy projektu, zgodziła się podjąć próbę napisania tekstów do powstającej produkcji, które z czasem postanowiła uzupełnić opowiadaniem, rozwijającym poszczególne wątki.