Zamów

Osoby zaangażowane w projekt, którym Anna i Paweł składają podziękowania:

Magdalena Babiszewska, Kuba Bieszczad, Alla Bzhozovska, Anna Dębicka, Rafał Duda, Krzysztof Forkasiewicz, Mateusz Gabriel, Magda Garbacz, Ewa Grzela, Rafał Habrajski, Stacey Hagerty, Justyna Ilnicka, Margarita Jvalikovskaya, Paweł Klin, Arleta Kluszczyńska, Sabin Kluszczyński, Anna Kordeczka, Paweł Krawczonek, Wojciech Kruk, Dominik Kujawa, Agnieszka Kwiatkowska, Sofia Kuśmierczyk, Urszula Lechowicz, Alicja Leśniok, Katarzyna Łabuz, Balint Magyar, Paweł Marek, Mateusz Mendyka, Robert Mikutel, Alisa Mościcka, Marcin Mrozik, Alina Pełka, Kalina Piasecka, Wojciech Pudło, Grzegorz Ragan, Grzegorz Rymarczuk, Kinga Staniszewska, Tomasz Stefanik, Paweł Smalcerz, David Szatarski, Paweł Szpala, Maria Tomczak, Stanisław Trembla, Katarzyna Urbaniak, Ewelina Wieczorek, Artur Wilniewczyc, Wojciech Winkler, Mateusz Wysłucha

oraz:

Andrzej Jarczewski, Elżbieta Pałkiewicz, Iwona Rudnik, Janina i Jerzy Pudło, Małgorzata i Wiesław Osowscy, Marta Osowska, Weronika Wojtczak, Krzysztof Kozłowski, Wojciech Krajewski, Jadwiga Tomczyńska (harfa), Waldemar Kłodnicki, Jerzy Broniewski, Rosita Irinowa-Zapaśnik, Zbigniew Biegalski, Malgorzata Staniszewska, br Łukasz Nocoń, Elżbieta Pruśniewska, Jarek Wójcik i Ania Żarnecka, Tomasz i Agnieszka Pudło z dziećmi, Irina Mostitskaya, Wiaczeslaw Mościcki, Kamila Pyrkosz, Robert Konieczny, Mateusz Jerzmański, Przemysław Żarnecki, Michał Sokalla, Urszula and Paweł Górski, Bartek Gielzak, Piotr Pędziwiatr, Rafał Garbaczewski, Marek Cichy, Michał Gutowski, Krzysztof Znamirowski, Stanisław Kołodziej, Krzysztof Szymkiewicz, Rajmund Miszczuk, Bogdan Sroga, Mateusz Stępniak, Krzysztof Cichowski

Specjalne podziękowania dla Artura Wilniewczyca